سوءپیشینه یا سوءسابقه اعتباری است که مجرم پس از ارتکاب بعضی از جرائم مطابق با قانون از دست می دهد. در واقع یک مجازات تبعی است که انجام برخی از جرائم عمدی آن را به دنبال خود می آورد.

در جرائم سنگین مثل جرائمی که مجازات آنها سلب حیات، شلاق حدی، حبس ابد و حبس های بیش از دو سال، قصاص عضو و قطع عضو است، علاوه بر مجازات اصلی، برای فرد سوءپیشینه موثر کیفری نیز لحاظ خواهد شد.

در نتیجه اگر فردی مرتکب جرمی شده که مجازات آن جزو موارد گفته شده نبود، مراتب محکومیت در سجل کیفری فرد درج میشود اما در گواهی سوءپیشینه صادره از پلیس +10 منعکس نمیشود. یعنی فرد سابقه دار محسوب نمیشود.

درج سابقه در گواهی سوءپیشینه کیفری

سوءپیشینه کیفری

سوءپیشینه به معنای داشتن محکومیت موثر کیفری می باشد. به طور مثال اگر فردی چند روزی در بازداشت باشد ولی محکوم نشود و به زندان نرود، این شخص سوء پیشینه ندارد. به طور خلاصه و کلی میتوان گفت تنها تعداد محدودی از جرایم که جزء جرایم خاص هستند، شامل سوء پیشینه می شوند.

در واقع سوءسابقه عبارت از اعتباری است که مجرم در اثر ارتکاب بعضی جرایم، بصورت دائم یا موقت از دست می دهد که قانونگذار آن را «محکومیت مؤثر کیفری» یا «مجازات تبعی» نامیده است. مجازات تبعی بنابر حکم قانون به صورت خودبه‌خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد.

مجازات تبعی

به مجازاتی میگویند که به صرف محکومیت متهم به یکی از مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی، به صورت پیش فرض بر محکوم بار میشود که  مدت زمان آن بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود.

در آخر باید گفت که تنها ارتکاب برخی از جرایم عمدی موجب ایجاد سوءپیشینه کیفری می‌شود، پس اگر از شما شکایت شده یا مدتی بازداشت موقت بوده‌اید و یا به دادسرا رفته اید و یا حتی مرتکب جرم غیر عمدی شده‌اید، به این دلایل برای شما هیچگونه سوء پیشینه‌ای ایجاد نمیشود.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *