اگر بخواهیم که به شکل ساده تکرار جرم را تعریف کنیم به این معناست: کسی که به موجب حکم قطعی محکوم شده و بعدا مرتکب جرم دیگری شده که مستلزم محکومیت شدید کیفری است.

برخی کشورها به این دلیل که ابن تکرار نشانه حالت خطرناک مجرم است، سیاست تشدید مجازات را در برابر مجرمان خطرناک مدنظر قرار می دهند.

تکرار جرم

شروط تحقق تکرار جرم

شرایط تحقق آن در دو ماده 136 و 137 تصریح شده است.

ماده 136: هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده 136 مربوط به تکرار جرم موجب حد و ماده 137 مربوط به تکرار موجب تعزیر می باشد.

شرایط تحقق تکرار جرم موجب حد (ماده 136)

اول اینکه هرمرتبه، مجازات جرایم قبلی را تحمل کرده باشد و دوم اینکه همه جرایم از یک نوع باشد.

همچنین اگر فقط حکم به حد صادر بشود اما به دلایل مختلف اجرا نشود، مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده 137: هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

شرایط تحقق تکرار جرم موجب تعزیر (ماده 136)

اول: محکومیت قبلی باید قطعی شده باشد یعنی لازم الاجرا گردیده باشد.

دوم: محکومیت قبلی چه عمد و چه غیرعمد باید ماهیتا تعزیری باشد.

سوم: مهم نیست که جرم قبلی مشابه و یا متفاوت با جرم جدید باشد. آنچه که اهمیت دارد این است که محکومیت تعزیری باید از درجات یک تا شش باشد.

بنابراین اگه محکومیت قبلی و یا جرم جدید مربوط به جرایم تعزیری درجات هقت و هشت باشد وصف تکرار جرم محقق نمی شود.

نکته ای که میتوان به آن اشاره کرد این است که همانطور که ماده 138 قانون مجازات اسلامی قید کرده، مقررات مربوط به تکرار در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود.

مجازات تکرار جرم

در جرایم موجب حد

در جرایم موجب حد در مرتبه چهارم اعدام است. به بیان ساده اینطور می توان گفت که انجام جرم مکرر در این دسته از جرایم اگر کمتر از میزان مقرر( چهار مرتبه) باشد، مشمول عنوان تکرار جرم نمی شود و  نباید مجازات تشدید شود.

البته استثنائی در این مورد وجود دارد و آن هم مربوط به جرم سرقت و قوادی موجب حد است که مجرم با هربار تکرار، مجازاتش تشدید می شود تا چهارمین مرتبه که مانند سایر جرایم موجب حد حکم آن اعدام می باشد.

در جرایم موجب تعزیر

مرتکب به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.

برای مثال اگر مجازات جرمی را پنج تا ده سال حبس در نظر بگیریم؛ مجازات مرتکبی که محکوم به تکرار جرم است، از ده سال  تا 15 سال خواهد بود.

نکته آخر اینکه ماده 139 قانون مجازات اسلامی، جهات تخفیف در تکرار جرم در جرایم تعزیری را بیان کرده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *